KURSY KATAMARANINGU

Kursanci uczą się zasad bezpieczeństwa, wykonywania zadań sternika i załoganta, prawidłowego ustawienia żagli, zwrotów przez sztag i przez rufę, balastowania i trapezowania oraz właściwego postępowania ze sprzętem.
Stabilna konstrukcja katamaranu pozwala na regulowanie trudności i tempa zdobywania umiejętności.
Kontakt z morzem w połączeniu z radością prowadzenia łódki to gwarancja wyjątkowych przeżyć. Żegluga na jachtach dwukadłubowych jest bardzo ekscytująca ze względu na technikę prowadzenia łódki i jej prędkość.
Widoki na molo, Łazienki Południowe czy Grand Hotel z „morskiej” perspektywy to dodatkowa atrakcja.

Warunki uczestnictwa to wiek minimum 12 lat, dobry stan zdrowia, zgłoszenie uczestnictwa.
Sprzęt: 5 katamaranów, ponton motorowy dla zapewnienia bezpieczeństwa, pianki Maui Magic i kamizelki asekuracyjne Sportis, buty piankowe lub obuwie sportowe własne (wyposażenie obowiązkowe).
Akwen: Zatoka Gdańska wzdłuż sopockich plaż, nieopodal mola – akwen idealny do celów szkoleniowych z pięknymi szerokimi plażami skąd nasze katamarany zaczynają żeglugę.
Rezerwacja: Podstawą rezerwacji miejsca jest wypełnienie zgłoszenia i wpłata zaliczki. Zaliczka za kurs tygodniowy wynosi 200 zł, za kurs weekendowy wynosi 100  zł. Resztę zapłaty należy wpłacić do 7 dni przed rozpoczęciem imprezy.
Baza: UKS NAVIGO, ul. Bitwy pod Płowcami 67, 81-731 Sopot
Wpłaty przelewem: Bank Millennium S.A.
Konto: 69116022020000000035887040

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Właściciel i prowadzący Jacek Noetzel (sternik jachtowy, sternik motorowodny, instruktor VDWS, instruktor żeglarstwa deskowego, absolwent AWF Gdańsk), adres Szkoły NAVIGO: ul. Bitwy pod Płowcami 67, Sopot.
Wypożyczający sprzęt w Szkole NAVIGO zobowiązani są do przestrzegania przepisów par. 3, 5, 6 i 7 ZARZĄDZENIA PORZĄDKOWEGO NR 2 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie warunków uprawiania żeglugi na wodach morskich w celach rekreacyjno-sportowych przez jednostki pływające o długości do 5m oraz niezatapialne jednostki pływające o długości od 5 - 8 m.
Każdy kto użytkuje jednostkę pływającą sportowo-rekreacyjną w granicach właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni jest zobowiązany na wezwanie upoważnionego funkcjonariusza urzędu morskiego przedstawić jednostkę do inspekcji kontrolnej i okazać do wglądu dokumenty bezpieczeństwa żeglugi.
Osobom naruszającym przepisy porządkowe niniejszego zarządzenia wymierza się karę pieniężną w trybie określonym w przepisach ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U.Nr 32, poz.131 z późn. zm.) lub anuluje się zezwolenie wydane przez kapitanat.
Ww. zarządzenie jest integralną częścią niniejszego regulaminu i jest do wglądu na tablicy ogłoszeń w naszej wypożyczalni.

1. NAVIGO wypożycza sprzęt wyłącznie osobom pełnoletnim.
2. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za osoby nieletnie korzystające z wypożyczonego sprzętu.
3. Szkoła wypożycza sprzęt tylko osobom umiejącym żeglować na katamaranie, na podstawie ważnego dokumentu tożsamości z adresem.
4. Obowiązkiem wypożyczającego jest wypełnienie i podpisanie karty wypożyczenia.
5. Konieczne jest zabezpieczenie środków wypożyczającego, jako kaucja za wypożyczony sprzęt.
6. Osobom nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków Szkoła nie wypożycza sprzętu. Szkoła może również odmówić wypożyczenia sprzętu z innych przyczyn (np. warunki pogodowe zagrażające zdrowiu i życiu wypożyczającego oraz mogące spowodować uszkodzenie sprzętu, brak wystarczających umiejętności / do 3 Beauforta /).
7. Materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt (w szczególności za jego zaginięcie w czasie okresu wypożyczenia) ponosi wyłącznie wypożyczający. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania sprzętu naprawiane są na koszt wypożyczającego.
8. Szkoła pobiera opłatę za wypożyczenie sprzętu przed wypożyczeniem sprzętu na określony czas. W przypadku, gdy wypożyczający przekroczy określony czas korzystania ze sprzętu uiszcza dopłatę po zwrocie sprzętu.
9. Podczas korzystania z wypożyczonego sprzętu wypożyczający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów właściwych dla akwenu pływania.
10. Korzystając ze sprzętu wypożyczonego w NAVIGO można żeglować po akwenie, który wyznaczają molo w Sopocie i molo w Brzeźnie.
11. Akcja ratunkowa w przypadku wywrotki kosztuje 500 zł.


CENNIK NAVIGO 2017

Kurs 6 h:
2 osoby na łódce - 500 zł od osoby      
1 osoba na łódce - 750 zł                     

Szkolenie:
1 osoba na łódce - 150 zł 
2 osoby na łódce - 80 zł od osoby

Wypożyczenie katamaranu – (do 3 osób na łódkę): 
na 1 godzinę - 150 zł

Wypożyczenie pianki lub trapezu:
na godzinę - 20 zł
kapok obowiązkowo – gratis

Sesje treningowe (sprzęt własny) - 250 zł/h
Sesje treningowe (sprzęt regatowy szkoły NAVIGO) - 300 zł/h

*niniejszy cennik może ulec zmianie w przypadku zmian uwarunkowań niezależnych od Szkoły NAVIGO

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME